บริษัทยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรี จำกัด

 

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2535
จดทะเบียน : 110ล้านบาท
ประธานบริษัท : คุณชิน  ชินเศรษฐวงศ์

ผู้บริหาร
1.นายอภิชัย  ชินเศรษฐวงศ์  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
2.นายชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล  ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

ที่ตั้งโรงงาน
ที่อยู่ : 86 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต.บางสมัคร อ.บางประกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 038-570-163-8  แฟกช์ 038-570-703-4
E-Mail : uci1992box@gmail.com, uci1992sheet2013@gmail.com

ผลิตภัณฑ์หลัก
1. แผ่นกระดาษลูกฟูก
2. กล่องกระดาษลูกฟูก

กำลังการผลิต
1. แผ่นกระดาษลูกฟูก :  5000 ตัน/เดือน
2. กล่องกระดาษลูกฟูก : 2,000,000 กล่อง/เดือน

 

 

 

 

Copyright@2016 Union catton industy Co.,Ltd