บทความ / สาระน่ารู้

ต้นกำเนิดของกระดาษลูกฟูก

จุดเริ่มต้นของกระดาษลูกฟูกเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 19 จากกลุ่มของแฟชั้นเสื้อผ้า โดยการนำผ้ามาพับเพื่อ

เป็นปกคอและปลายแขนของเสื้อ จากการพับผ้าไปมาแล้วรีดทับนั้น จึงเกิดแนวความคิด โดยการใช้

เครื่องทำให้เกิดเป็นลอนคลื่นโดยใช้ลูกเหล็กสองลูกที่ทำเป็นลอนประกบกันแล้วหมุน

ในปี 1856 Healey และ Allen ชาวอังกฤษได้ค้นพบการนำกระดาษเข้ามาทำเป็นลอน แล้วจึงถูกนำมาใช้

ในหมวกทรงสูงซึ่งทำให้หมวกอยู่ทรงได้ดี จึงใช้กันมากในสังคมอังกฤษในยุคนั้น.

เริ่มต้นของ Packaging

ในปี 1871 กระดาษที่ถูกทำเป็นลอน ได้นำมาประยุกต์ใช้งานในครั้งแรก  Albert L.Jones. ชาวอเมริกา ได้

จดสิทธิบัตรการนำกระดาษที่ถูกทำเป็นลอนมาห่อหุ้มสินค้า โดยสินค้า  โดยสินค้าที่ถูกห่อหุ้มในครั้งแรก

นั้น เป็นขวดแก้ว และชุดตะเกียงน้ำมันก๊าด

ต่อมาอีก 3 ปี ในปี 1874 ได้มีการจดสิทธิบัตรแนวความคิดที่จะไม่ให้กระดาษที่ขึ้นรูปเป็นลอนมีการยืด

ตัวออกจึงได้นำกระดาษแผ่นเรียบมาประกบติดกันจึงเกิดเป็นกระดาษ 2 ชั้น

หลังจากนั้นได้มีการพัฒนา โดยการคิดค้นเครื่องจักรในการผลิต จาก 1ชั้น เป็น 2 ชั้น เป็นเครื่องจักร

เครื่องแรกของโลกในปี 1881 และในปี 1895 ได้จดสิทธิบัตรของเครื่อง  ผลิตเดินแผ่นกระดาษลูกฟูก

และเป็นจุดเริ่มต้นของกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น จึงได้เริ่มทำเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีน้ำหนักเบา และเริ่ม

ถูกนำมาใช้แทนไม้นั่นเอง.

ufo

เกรดกระดาษ

paper

CA

KA

KI

KJ

ks

Copyright@2016 Union catton industy Co.,Ltd