ข้อมูลบริษัท

Union Carton Industry, Union Carton, unioncarton, ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์, ยูเนียนคาร์ตอน, ยูเนียน, UCI

ก่อตั้งบริษัท : พุทธศักราช 2535
จดทะเบียน : 110 ล้านบาท
ประธานบริษัท : คุณชิน  ชินเศรษฐวงศ์

ผลิตภัณฑ์หลัก
1. แผ่นกระดาษลูกฟูก
2. กล่องกระดาษลูกฟูก


นโยบายคุณภาพ

UCI มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพสม่ำเสมอ ส่งมอบทันเวลา
พัฒนาบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง


Union Carton Industry, Union Carton, unioncarton, ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์, ยูเนียนคาร์ตอน, ยูเนียน, UCI

คุณชิน ชินเศรษฐวงศ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการผู้จัดการ

คุณอัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการผู้จัดการ

Union Carton Industry, Union Carton, unioncarton, ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์, ยูเนียนคาร์ตอน, ยูเนียน, UCI

คุณอภิชัย ชินเศรษฐวงศ์
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

Union Carton Industry, Union Carton, unioncarton, ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์, ยูเนียนคาร์ตอน, ยูเนียน, UCI

คุณชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ