ติดต่อเรา

Union Carton Industry, Union Carton, unioncarton, ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์, ยูเนียนคาร์ตอน, ยูเนียน, UCI

บริษัท ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จำกัด เลขที 86 หมู่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24180 โทรศัพท์: 038-570-163-8, 038-570-698-9
แฟ๊กซ์: 038-570-703-4 อีเมล์: uci1992box@gmail.com