ติดต่อเรา

Union Carton Industry Co.,Ltd.

เลขที่ 86 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร. 038-570-163-8 , 038-570-698-9 แฟ็กซ์ . 038-570-703-4
E-mail : uci1992@yahoo.com
, uci1992sheet2013@gmail.com