สมัครงาน

สำนักงาน

 1. เจ้าหน้าที่ IT
 2. เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน ในการทำงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำนักงาน

 1. Sale
 2. Engineer
 3. เจ้าหน้าที่ตัดกล่องตัวอย่าง

คุณสมบัติ

 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์, รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน ในการทำงาน
 • มีประสบการด้านการขาย และการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริษัทมีรถยนต์ให้

ผู้ช่วยผู้จัดการ

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษษอังกฤษได้บ้าง
 • มีทักษะในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 30 คำ/นาที, ภาษาไทย 25 คำ/นาที
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2-3 ปี หรือผู้ที่จบใหม่ต้องมีทักษะ MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS Publisher ได้คล่องแคล่ว
 • สามารถเดินทางไปประสานงานการประชุมในกรุงเทพฯได้

พนักงานขับรถผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาติขับขี่ส่วนบุคคล, รู้เส่นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่ากะ
 • รถรับส่งพนักงาน 3 สาย
 • ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 300,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • เงินรางวัลตามผลประกอบการของบริษัท