เกี่ยวกับเรา

Union Carton Industry Co.,Ltd.

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2535
จดทะเบียน : 110 ล้านบาท
ประธานบริษัท : คุณชิน  ชินเศรษฐวงศ์

ผลิตภัณฑ์หลัก 
1. แผ่นกระดาษลูกฟูก 
2. กล่องกระดาษลูกฟูก

ผู้บริหาร
1.นายอภิชัย  ชินเศรษฐวงศ์  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
2.นายชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล  ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

กำลังการผลิต 
1. แผ่นกระดาษลูกฟูก :  5000 ตัน/เดือน
2. กล่องกระดาษลูกฟูก : 2,000,000 กล่อง/เดือน

นโยบายคุณภาพ

UCI มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพสม่ำเสมอ ส่งมอบทันเวลา
พัฒนาบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

PHILOSOPHY

UCI is committed to quality of production, just time delivery;
develop service to meet customer’s satisfaction continually.