สร้างโรงอาหารให้โรงเรียนอ่างทอง

“มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์” ได้สร้างโรงอาหารให้โรงเรียนอ่าทอง เพื่อใช้เป็นที่รับประทานอาหารนักเรียนของโรงเรียนบ้านอ่างทอง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

Nathasit.Unioncarton