กลุ่มบริษัท ยูเนียนเปเปอร์คาร์ตอนส์ (UPC GROUP)สนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 200 ชุด ให้แก่ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (โรงพยาบาลสนาม)

มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์-การช่วยเหลือสังคมในวิกฤต COVID-19

มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์ และ Mr.BOXMAN ได้เล็งเห็นความสำคัญข …
Continue reading มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์-การช่วยเหลือสังคมในวิกฤต COVID-19

ยูเนียนคาร์ตอน-มาตรการป้องกัน COVID-19

บริษัทได้เล็งเห็นปัญหาไวรัสระบาด COVID-19 จึงได้มีมาตรก …
Continue reading ยูเนียนคาร์ตอน-มาตรการป้องกัน COVID-19

มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์-สร้างโรงอาหารให้โรงเรียนอ่างทอง

มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์-สร้างโรงอาหารให้โรงเรียนอ่างทอง ในว …
Continue reading มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์-สร้างโรงอาหารให้โรงเรียนอ่างทอง