สงกรานต์ประจำปี2566

เทศกาลสงกรานต์ ช่วงเวลาที่หลายคนต่างรอคอยเพราะได้หยุดยาวติดต่อกันหลายวัน นอกจากได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายใน และเพื่อให้กิจกรรมสงกรานต์บริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งสืบสานประเพณีดั้งเดิมและสนุกรื่นเริง

×